โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

 • นายศักดา ใจตรง
 • นางสาวสุรัตนา พันธุ์บพิธ
 • นายสมอ ทาเอื้อ
 • นางรัศมี ทองแว่น
 • นายเสน่ห์ พันธุ์ดี
 • นางสาวณปภัช กล้าสาริกิจ
 • นางสาวภาวนา สมเสียง
 • นายชาตรี ต่ายจันทร์
 • นายวิเชียร เวชสถิตย์ธรรม
 • นางนภัชชา ไกรสิทธิโชค
 • นางสาวรัตนา จันทรา
 • นางปริญาพัชร์ ก่อพงษ์เสงี่ยม
 • นางสายฝน มาภรณ์
 • นางสาวสมปอง ดิษฐ์น้อย
 • นางสาวนพมาศ แย้มเจิม
 • นางสาวณัฐณิชาช์ บุญไว
 • นางสาวหทัยพร มลทอง
 • นางสาวจิราพร เพ็งพโยม
 • นายธีรชาติ ละเหลา
 • นางสาวรุ่งทิวา การภักดี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เวลาในขณะนี้

ข้อมูลจำนวนนักเรียน

จำนวนนักเรียน

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัด ชัยนาท

ภาคเยนที่ 1   ปีการศึกษา   2563 ( 16 ก.ค. 63 )

 

ระดับ ชั้น ชาย หญิง รวม
มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1 10 15 25
มัธยมศึกษาปีที่ 1/2 7 18 25
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 1 17 33 50
มัธยมศึกษาปีที่ 2/1 17 13 30
มัธยมศึกษาปีที่ 2/2 14 16 30
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 2 31 29 60
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1 12 14 26
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2 10 17 27
รวมมัธยมศึกษาปีที่ 3 22 31 53
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 70 93 163
มัธยมศึกษาตอนปลาย มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 16 2ุ6
มัธยมศึกษาปีที่ 5 11 13 24
มัธยมศึกษาปีที่ 6 9 9 18
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 30 38 68
รวมนักเรียนทั้งหมด 100 131 231

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

942346
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
186
677
863
933023
14672
31409
942346

Your IP: 35.172.233.215
Server Time: 2020-08-14 15:23:10
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.