โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

บุคลากรเนินขามรัฐ

como crear una pagina web

เวลาในขณะนี้

สถิติผู้เยี่ยมชม

668091
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
1975
441
1975
660123
20013
31669
668091

Your IP: 3.227.3.146
Server Time: 2019-11-21 17:31:09

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

MetroPagina.com

 โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน - เพิ่มเวลารู้ให้กับนักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติและได้ความรู้ ความสนุกสนานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ

     โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ไดต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและนิเทศจากสำนักงาน สาม.5.   ในการกำกับติดตามผลการดำเนินการจัดการศึกษา  ซึ่งนำโดยท่านรองอธิษฐาน  พันธ์ค้า  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ท่าน ศน. พิทักษ์  และท่าน ศน.ชิวาภรณ์

      โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559  เพื่อเป็นการระลึกถึงพระคุณครูที่ให้การอบรมสั่งสอนลูกศิษย์เพื่อให้เป็นคนดี  โดยในวันดังกล่าวยังได้มีการมอบทุนการศึกษาและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติดี

Read more: พิธีไหว้ครู

      โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2559  ซึ่งได้นำกระบวนการและขั้นตอนของการเลือกตั้งโดยทั่วไปในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าว...เมื่อวันที่  2  มิ.ย.  2559

 

       โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยผ่านกิจกรรมการสวดมนต์ในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ทุกสัปดาห์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการในส่วนของ นโยบายการปลูกฝังคุณลักษณะค่านิยม  12  ประการของรัฐบาล และการฟังธรรมะเพื่อการขัดเกลาจิตใจของนักเรียน...

Read more: กิจกรรมสวดมนต์

ผู้บริหารโรงเรียน

boos 

นายวินิจ   ภูชัยศรีสัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ราคาน้ำมันวันนี้

Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2019 School's Fun  Rights Reserved.