โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์


ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท สังกัดสำนักงานเชตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกศึกษาปีที่ ๑-๖ เป็นโรงเรียนในฝันรุ่นที่สอง ภายใต้ชื่อ โรงเรียนดีใกล้บ้าน

Get Adobe Flash player

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ภาพกิจกรรมในโรงเรียน

MetroPagina.com

       โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท ได้จัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่  ครูกวีศรีสยาม  เพื่อเป็นการรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ซึ่งถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญอีกท่านหนึ่งของเมืองไทย และยังถือว่าวันที่ 26 มิถุนายน  ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดด้วย...

       โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน  โดยผ่านกิจกรรมการสวดมนต์ในคาบสุดท้ายของวันศุกร์ทุกสัปดาห์  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้บูรณาการในส่วนของ นโยบายการปลูกฝังคุณลักษณะค่านิยม  12  ประการของรัฐบาล และการฟังธรรมะเพื่อการขัดเกลาจิตใจของนักเรียน...

Read more: กิจกรรมสวดมนต์

      โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเป็นประชาธิปไตยให้กับนักเรียนโดยได้จัดให้มีการเลือกตั้งประธานนักเรียน  ประจำปีการศึกษา  2559  ซึ่งได้นำกระบวนการและขั้นตอนของการเลือกตั้งโดยทั่วไปในประเทศไทยมาประยุกต์ใช้  เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมดังกล่าว...เมื่อวันที่  2  มิ.ย.  2559

 

ผู้บริหารโรงเรียน

boos sukda 

นายศักดา    ใจตรง

ผู้อำนวยการโรงเรียน
เนินขามรัฐประชานุเคราะห์

สถิติผู้เยี่ยมชม

996789
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
195
1277
7516
981044
34397
34718
996789

Your IP: 3.237.71.23
Server Time: 2020-09-29 13:55:59
Contribute!
Books!
Shop!
Copyright © 2020 School's Fun  Rights Reserved.