โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2566  เพื่อเป็นการรำลึกถึงกวีเอกของไทยคือ ท่านสุนทรภู่  โดยมีกิจกรรมการละเล่นเด็กไทย การแสดงละครทางวรรณคดีที่เป็นผลงานเด่นของท่านสุนทรภู่ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566