ขอเชิญชวนศิษย์เก่าโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ทุกรุ่น ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนผู้มีจิตศรัทธาและท่านผู้มีเกียรติทุกท่าน  ร่่วมบริจาคสมทบหรือสนับสนุนผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อนำมาใช้ในการยกระดับพื้นคอนกรีตในโดมเอนกประสงค์ ที่ถูกน้ำท่วมขังในฤดูฝน ให้สูงขึ้นกว่าระดับถนน 

เพื่อให้สามารถใช้งานทำกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนหรือให้บริการกับชุมชนหรือหน่วยงานอื่น ๆได้