โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้เข้าร่วมกิจกรรมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา ของสมเด็จพระราชินี  กับทางอำเภอเนินขามและหน่วยงานราชการทุกส่วนในสังกัดอำเภอเนินขาม เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2565