รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่

1.แผนปฏิบัติการประจำปี  ดาวน์โหลด panpatibatkan_65 

.แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดาวน์โหลด panpattanaedu_65