โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อ.เนินขาม จ.ชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุทัยธานี ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมค่ายเรียนรู้ MATHDAY  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์  ภายในงานได้มีกิจกรรมฐานความรู้ต่างๆ และเกมนันทนาการอย่างหลากหลาย..โดยมีท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในกิจกรรมดังกล่าว..เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2565  ณ หอประชุมโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์