โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา  เพื่อนำไปถวายวัดเนินขาม วัดบ้านเขาราวเทียนทอง  และสำนักสงฆ์บ้านหัวตอ  ประจำปีการศึกษา 2565  โดยได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพเนินขาม ในการจัดขบวนแห่...ในชุมชนบ้านเนินขาม