ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท

1. หนังสือสั่งการเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด w4-2565_230218_170754

2. แนวทางการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามประมวลจริยธรมมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่ ก.ค.ศ. กำหนดให้ปฏิบัติ  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด nawtangkanprapertkru_2

3. ประมวลจริยธรรมจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  อ่านรายละเอียดได้ที่นี่ ดาวน์โหลด pramualjariyatumkru