รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี 

รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี 

 

1. การกำกับติดตามแผนการปฏิบัติการประจำปี   ดาวน์โหลด panpatibatkan_65

2. การกำกับติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ดาวน์โหลด panpattanaedu_65