โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม จ.ชัยนาท  ได้จัดพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัติให้กับนักเรียน ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียน ในกีฬาประเภท ตะกร้อลอดห่วงสากล และ วู๊ดบอล  ในการคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดชัยนาท  เมื่อวันที่  19 ก.ค. 2566  ที่ผ่านมา