โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา  2566  โดยในปีนี้ได้จัดขบวนแห่อย่างยิ่งใหญ่อลังการ..โดยความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดอำเภอเนินขาม  ประกอบด้วย  ร.ร.อนุบาลเนินขาม  ร.ร. เนินขามรัฐประชานุเคราะห์  วิทยาลัยการอาชีพเนินขาม  เทศบาลตำบลเนินขาม  และอำเภอเนินขาม  เพื่อนำไปถวายให้กับวัดเนินขาม  เมื่อวันที่ 26  กรกฎาคม  2566