รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

1. แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์

ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่นี  ดาวน์โหลด panpattanaedu_66   

2. แผนปฏิบัติการประจำปี 2566

 

ดาวน์โหลดแผนปฏิบัติการประจำปีทั้งหมดได้ที่นี

ดาวน์โหลด panpatibatkan_66_new