โรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท  ได้จัดกิจกรรมพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร  อันเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ได้เวียนมาบรรจบอีกวาระหนึ่ง  โดยมีท่านผู้อำนวยการศักดา  ใจตรง  คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ร่วมในพิธี  ณ บริเวณโดมเอนกประสงค์ของโรงเรียน...